Tìm một chuyến tàu từ Thành phố Huế đến Hà Nội

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Thành phố Huế đến Hà Nội

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Thành phố Huế đến Hà Nội.

Lộ trình từ Thành phố Huế đến Hà Nội được phục vụ bởi 31 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Hue, Nui Thanh, Tam Ky, Tra Kieu và đến tới ga của Hanoi.
Thời gian trung bình của hành trình là 14 giờ 11 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 00:39. Chuyến cuối vào lúc 21:31.