Tìm một xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế.

Lộ trình từ Đà Nẵng đến Thành phố Huế được phục vụ hàng ngày bởi 38 xe buýt khởi hành từ từ các ga Da Nang HoangLong, Quang Nam HoangLong, Hoi An Hanh Cafe, Hoi An Sinh, Da Nang Hanh Cafe, Danang Sinh và đến tới các ga tại Quang Nam HoangLong, Phia Nam Hue Bus Station, Hue Hanh Cafe, Hue Sinh, Hoi An Sinh, Hoi An Hanh Cafe.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 2 giờ 47 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 02:00. Chuyến cuối vào lúc 22:30.