Tìm một xe buýt từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Xe buýt từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả xe buýt từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng.

Lộ trình từ Thành phố Huế đến Đà Nẵng được phục vụ hàng ngày bởi 33 xe buýt khởi hành từ từ các ga Phia Nam Hue Bus Station, Quang Nam HoangLong, Hue Sinh, Hue Huetourist, Hoi An Sinh, Hue Hanh Cafe và đến tới các ga tại Da Nang HoangLong, Quang Nam HoangLong, Danang Sinh, Hoi An Sinh, Hoi An Huetourist, Da Nang Huetourist, Hoi An Hanh Cafe.
Thời gian trung bình của chuyến đi là 3 giờ 27 phút. Xe buýt đầu tiên rời đi lúc 01:30. Chuyến cuối vào lúc 23:30.