Tìm một chuyến tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội.

Lộ trình từ Hải Phòng đến Hà Nội được phục vụ bởi 8 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Hai Phong, Haiphong, Thuong Ly và đến tại ga của Hanoi, Gia Lam.
Thời gian trung bình của hành trình là 2 giờ 34 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 06:05. Chuyến cuối vào lúc 18:52.