Tìm một chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Hà Nội.

Lộ trình từ Đà Nẵng đến Hà Nội được phục vụ bởi 25 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Nui Thanh, Tam Ky, Tra Kieu, Danang và đến tới ga của Hanoi.
Thời gian trung bình của hành trình là 16 giờ 35 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 00:05. Chuyến cuối vào lúc 23:04.