Tìm một chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi


Tìm kiếm vé rẻ nhất cho chuyến đi của bạn

Chi tiết hành trình

Giá tốt nhất 10,86$
Thời gian hành trình 1 giờ 31 phút
Các kết nối mỗi ngày 31
Khởi hành đầu tiên: 23:04
Khởi hành cuối cùng: 22:36
Khoảng cách 122km

Tàu từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Lộ trình từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi được phục vụ bởi 31 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Tam Ky, Danang, Nui Thanh, Tra Kieu, Phu Cang và đến tới ga của Quang Ngai.
Thời gian trung bình của hành trình là 1 giờ 31 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 23:04. Chuyến cuối vào lúc 22:36.

Các chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi