Tìm một chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh

Những đối tác luôn tin tưởng chúng tôi


Tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh

virail giúp bạn tìm lịch trình và giá cho tất cả các chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Lộ trình từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh được phục vụ bởi 32 các chuyến tàu rời đi từ từ ga của Tam Ky, Danang, Nui Thanh, Tra Kieu, Phu Cang và đến tới ga của Ho Chi Minh City.
Thời gian trung bình của hành trình là 17 giờ 44 phút. Chuyến tàu đầu tiên rời đi lúc 00:04. Chuyến cuối vào lúc 22:36.